įtikimas

įtikimas
1 įtikìmas sm. (2) KI354, 1. R26,57, 33,76, Nįtikti 2. ║ Mandagumas, įtikimas, patogumas R170, 226. Pamėgimas, įtikimas R405, 546. Neintikimas SD258, Sut. Kareivis turėjo pačią, kuri savo madom ir neintikimu invarė iki to, kad kareivis numirė LMD(Rz). | refl.: Įsitikimas veidan SD271, N. 2.įtikti 3: Kaminas kauka iš vėjo įtikìmo; įtinka vė[ja]s – ir kauka kaminas Šts. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • įtikimas — į̃tikimas, įtikimà bdv. Tai̇̃ į̃tikimas atsãkymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įtikimas — į̃tikimas, à adj. (34b) DŽ galimas tikėti, tikėtinas. į̃tikima n.: Kiekvieną dieną darosi įtikimiau, kad cheminis giminingumas suvedamas į elektros procesus rš. įtikimaĩ adv.: Jis pasidarė neįtikimai stiprus ir aukštas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deina — sf. (1) 1. J, BŽ575 įtikimas, įtaika. 2. scom. kas deinauja: Geras ans deina yra pri mergių Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • intikus — intikus, i adj. įtikimas: Neintikus (abejotinas) SD258 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikimas — 1 ištikìmas sm. (2) KŽ → ištikti: 1. SD379, H155, R29, MŽ38, Sut, N, KI212 Ižtikimas SD314. Nuo to galvos ištikìmo man ir ausis aždėjo (užgulė) Dsn. Kaipog tenai ausys tavos girdėt arba užkęst galėjo anuos ištikimus kūjo budelio? DP176.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikimas — 1 nutikìmas sm. (2) 1. J, M, NdŽ, DŽ, KŽ, Btg įvykis, atsitikimas: Koks nelaimingas nutikìmas, kokia didelė nelaimė! Skr. Pjovėjai sulipo gult ant tvarto i pradėjo pasakot nutikimùs Grdž. Pernai buvo kaime das toks vienas baisus nutikìmas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikimas — 1 patikìmas sm. (2) NdŽ → patikti: 1. R162, MŽ214, N, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ, Vrn Senovė[je] niekas neveizėjo to patikìmo Všv. Seniau apsiženydavo ne dėl grožio, ne dėl patikìmo, al dėl vietos Mžš. Nei asilėlio, nei kumelėlio, ima vien patikimu LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratikimas — 1 pratikìmas sm. (2) → pratikti 2: Pratikìmas [saulės] rodo, kad oras mainysis Ggr. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”